Bed & Breakfast

Om du bor här i samband med ridpaket

kostar boendet 600 kr/natt och person.

(gäller på ridpaket med minst två turer.)

 Du kan boka endast boende,

se länken nedan till vårt B&B.

Miljön är hemtrevlig och personlig i en gammaldags

stil som är dala- inspirerad.

Vargheden B & B (Klicka på länken) Mejla gärna!