Bed & Breakfast

Om du bor här i samband med ridpaket

kostar boendet 600 kr/natt och person.

 Du kan boka endast boende,

Miljön är hemtrevlig och personlig i en gammaldags

stil som är dala- inspirerad.