Hästar

Hektor fra Hejelte

 

 

Islandshästar brukar få isländska namn även om de inte är födda på island.

Skuggi= Skugga, mörk häst

Draumur= Drömmare

Kembingur= Häst med flera färger

Straukur= Grabb, pojke

Brella= Full av trix och hyss (som föl)

 

 

Brella från Hvidargården, Brella betyder full av trix och hyss (som föl)