Lantraser i genbank

 

Vi har Hedemorahöns 
och Svärdsjöfår i genbank. Det 
bedyder att vi är med i bevarande-
arbetet för att rädda värdefulla 
gener av våra allmogeraser, som
annars riskerar att försvinna.
  
Läs mera i vår bloggar, se menyn 
till vänster. (ovan i mobilen)
Klicka på bilderna för att se dem 
i större format.